Известен е списъкът на одобрените преброители и контрольори за Казанлък

Общинската преброителна комисия за Община Казанлък, област Стара Загора приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

В тази връзка, Община Казанлък оповести списъците на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за Община Казанлък.

Всяко от определените лица ще бъде включено в еднодневно обучение, датата, часът и мястото, за чието провеждане ще бъде оповестен на 13 август 2021 г. на сайта на Общината и на общинското табло.

Списъкът може да видите тук.

Източник: Община Казанлък

loading…