Как да проверите с колко са увеличени пенсиите от 1 октомври

Разпорежданията за преизчислените от 1 октомври т.г. пенсии ще бъдат достъпни на страницата на Националния осигурителен институт на 3 октомври (понеделник), съобщиха от НОИ.
В разпореждането ще бъдат посочени:
➢ изходните данни, въз основа на които се изчислява базовия размер на пенсията, съобразно нормативните изисквания;

➢ начина на изчисляване на базовия размер на пенсията;
➢ процентите, с които базовият размер на пенсията се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията (съответно – след 2007 г.);

➢ сравняването на преизчисления към 01.10.2022 г. размер на пенсията с размера ѝ към 30.09.2022 г. и определянето на по-високия от тях.
Разпорежданията ще бъдат достъпни за лицата, разполагащи с персонален идентификационен код –  Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК.
Изплащането на пенсиите чрез пощенските клонове ще бъде в периода между 7 и 20 октомври.

Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври.

НОИ вече обяви механизма, по който ще бъдат преизчислени пенсиите. Той е публикувана на интернет страницата на НОИ в менюто „Актуално“ – Информация за механизма за преизчисляване на пенсиите от 1 октомври 2022 г.

Източник: Pariteni.bg

loading…