Какви жилища са въведени в експлоатация в Старозагорска област през 2021г.?

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2021 г. е 27, със 118 новопостроени жилища в тях. Спрямо първото тримесечие на 2020 г. броят на сградите намалява с 2, или с 6.9%, а жилищата в тях – с 19, или с 13.9%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2021 г. най-голям е относителният дял на жилищните сгради със стоманобетонна конструкция – 92.6%.

Най-голям е делът на новопостроените жилища с две стаи – 48.3%, а най-малък на петстайните жилища – 1.7%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 148 сгради с 1 421 жилища, Пловдив – 131 сгради с 433 жилища, и Варна – 118 сгради със 764 жилища в тях.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през първото тримесечие на 2021 г. е 10 972 кв. м, което е с 26.3% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2020 година. Жилищната им площ намалява с 15.2% и достига 9 465 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 108.7 кв. м през първото тримесечие на 2020 г. на 93.0 кв. м през същото тримесечие на
2021 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 212.9 кв. м, и Габрово – 196.2 кв. м, а най-малка – в областите Видин – 60.0 кв. м, и Пазарджик – 76.5 кв. метра.

Прессъобщение на отдел “Статистически изследвания – Стара Загора”

loading…