Казанлък бе домакин на среща по Проект “Живо наследство за всички”

Среща по Проект “Живо наследство за всички” по Програма „ERASMUS +“ се състоя в Казанлък. В нея взеха участие директори на културни институции в града и представители на различни европейски  страни.

Партньорството по проекта включва 7 организации (НПО и публични органи) от Латвия, Гърция, Полша, Кипър, България и две провинции на Германия, представляващи северната, южната, Централна, Западна и Източна Европа. Проектът е насочен към постигне на достъпност на уязвимите групи от тези страни към културното и историческо наследство на Европа.

Обменът на опит и създаването на онлайн обучителна платформа, представяща резултатите от проекта ще увеличи достъпността на обучението за уязвими групи, ще увеличи възможностите за изследване на европейското културно наследство за уязвими групи и ще мотивира и овласти хората от уязвимите групи чрез нови възможности за обучение в областта на европейското културно наследство. Транснационалният подход на проекта ще доведе до по-задълбочено взаимно разбиране и сътрудничество в Европа.

Българското домакинство по проекта  „Българското живо наследство“ е избрано да бъде по време на Фестивала на розата в гр. Казанлък. В европейската делегация  присъстваха 30 души от 7 страни, културолози, историци, музейни работници и обучители в областта на традициите и обичаите в европейските страни.

loading…