Казанлъшки младежи участват в Проект за предприемачи в Испания

От 25.05 до 02.06 се провежда проекта “Да станем предприемачи заедно” по програма “Еразъм+” на испанската организация Manfred On tour.
В проекта участват представители на Италия, Испания, България, Португалия, Северна Македония и Румъния.
30 младежи участват с обща цел да успеят да придобият умения да бъдат предпримачи в собствените си страни.
2 момичета от Казанлък и 3 момчета от Стара Загора и София се включиха в предизвикателството, предоставено им като възможност от сдружение “Младежи център за развитие -Взаимопомощ”.
В малкото селце Лагуна де Камерос се осъществяват дейностите по проекта, които целят да предизвикат участниците от 6-те държави да обменят опит и идеи, за да започнат свой собствен бизнес чрез вдъхновението на испански предпримачи. Обмяната на идеи накрая ще им помогне да създадат нещо свое.
Сдружение “Взаимопомощ ” вече сподели своята идея за създаване на Еко център “Зелена Европа”, който вече започна по проект “Зелена Европа” и “По зелена Европа” на програма “Европейски корпус за солидарност”. Този център на практика ще покаже как без инвестиции от страна на правителството и Общината може да бъде създадено място за младите хора от Европа.
От страна на Испания бяха представени примери за това как правителството издържа такива центрове, както се случва в останалите европейски страни, но не и в България. Определено България е на последно място по финансиране на младежки центрове. Това е и причината организации като “Взаимопомощ” да търсят финансиране извън страната. Това е и основана причина за участие в такива проекти. Да бъдат споделени практики, които да бъдат развити.
инж. Мария Славова,
Председател на СНЦ “Младежки център за развитие-Взаимопомощ”
loading…