Казанлъшкото запасно войнство Преизбра своя Председател

Общинска организация „Шипка“ при СОСЗР-Казанлък отчете своята четиригодишна дейност за периода 2017-2021 година. Делегатите  гласуваха  втори мандат на майор о.з. Евгени Пейчев за председател. Бяха избрани нови Общински съвет и Общинска контролна комисия. Чрез избор бяха определени 10 делегати от организацията ни за участие в Областната конференция на Съюза в гр.Ст. Загора.

В доклада, изнесен от Председателя, беше отчетено, че дейността ни през последните две години от отчетния период е протекла на фона на динамично променяща се и допълнително усложнена от Ковид пандемията среда и обстановка. Въпреки тези трудности, нашата работа е била насочена към трите основни направления – организационна, социална и военно-патриотична дейност.

В организационната дейност майор Пейчев посочи нашите успехи за придобиване, ремонт и обзавеждане на Клуб на запасното войнство, в подготовката, организацията и провеждането на Първия /14,15 и 16.09.2018г/ и Втория /13,14 и 15 .09.2019г/ Национални събори на запасното войнство в гр. Казанлък, Крънска курия и военен полигон „Тюлбето“, в юбилейните годишнини „70 години Първа танкова дивизия Казанлък-02.12.2017г.“ и „65 години от създаването на 5-та Танкова бригада-Казанлък -01.04. 2020г.“ и др. В доклада беше отдадено заслужено признание  към кмета на Казанлък г-жа Галина Стоянова,бившия министър на отбраната Красимир Каракачанов, председателя на ЦС на СОСЗР – генерал Златан Стойков, директорите на културно-историческите институти – д-р Чавдар Ангелов и д-р Момчил Маринов, към председателя на Синдикалния съвет на КНСБ-Арсенал г-н Атанас Бозов и на други за тяхната роля и принос в издигане ролята, авторитета и отговорността   на Общинска организация „Шипка“ при СОСЗР-Казанлък. През отчетния период 2017-2021г за съществен принос към Съюза, ЦС на СОСЗР – София удостои четирима граждани от Казанлък със званието „ПОЧЕТЕН ЧЛЕН на СОСЗР“- г-жа Галина Стоянова, д-р Чавдар Ангелов, д-р Момчил Маринов и майор о.з. Евгени Пейчев. С медали “100 години от Първата световна война“ и грамоти от Министерство на отбраната за активна дейност в организацията  бяха наградени м-р о.з. Стефко Михайлов, м-р о.з. Евгени Пейчев, м-р о.з. Марин Вачев и старшина от запаса Злати Милчев.

В раздела военно-патриотична и родолюбива дейност председателя се спря на активната дейност на СОСЗР-Казанлък по съхраняване, опазване и популяризиране на военно-историческата памет и бойна слава на гр. Казанлък. На първо място приносът в цялостната организация, подготовка  и провеждане на различните мероприятия в Програмата на юбилея „23 пехотен Шипченски полк – 130 години военна бойна слава на Община Казанлък“. Отбелязано беше, че същите се провеждаха през цялата календарна 2019 година под патронажа на кмета на Община Казанлък г-жа Галина Стоянова-почетен член на СОСЗР. Със съществен принос Общинската ни организация „Шипка“ е била по реставрацията на военния паметник в парк „Розарим“ в автентичния му вид,в изготвянето на юбилеен календар за 130-та годишнина отсформирането на полка,в поставянето на урна с пръст в стаята на бойната слава на ВФ 22180-Казанлък взета от редута „Айваз Баба“ и българското военно гробище в гр. Одрин. Майор о.з. Пейчев посочи, че по наша инициатива площада  пред църквата „Св.Пророк Илия“ в квартал „Кулата“ с Решение на Общински съвет –Казанлък беше именуван на името на ген. майор Иван Пашинов. Благодарение на нашия член майор о.з.Илиян Илиев-кметски наместник на с. Средногорово с лично дарение беше изработена и поставена паметна плоча за наименованието на площада с името на този прославен командир на 23 пехотен Шипченски полк по време на Балканските войни 1912-1913г.

На високо равнище са и нашите взаимоотношения с командването и личния състав на 61 Стрямска механизирана бригада –Карлово с командир бригаден генерал Деян Дешков.

С голям успех е и нашето участие във военно-приложните спортове в общината и в България.Това се изразява в спечелените купи и медали при участието ни стрелби и турнири по шахмат  по време на националните събори на запасното войнство в Крънска курия и ВП“Тюлбе“,в регионални и републикански първенства в Ст. Загора, В. Търново, Варна и др. Наша гордост тук са майор о.з. Захари Даскалов, ст.І.ст.з. инж. Симеон Стоилков, асоц. член Димитър Пашев и др.

Преди и  по време на конференцията  беше организирано дарение за изграждането на военния паметник в с. Ясеново, общ. Казанлък. Събраните общо 132 лв. бяха връчени на председателя на ИК г-н Христо Ангелов.

Автор: м-р о.з. Стефко Михайлов

loading…