Книга за Константин Велики и древните траки представи проф. Ваня Лозанова-Станчева

Днес, в Музея на розата, известният траколог проф. д. изк. Ваня Лозанова-Станчева представи новата си книга „Зевксипос или Бизантион – Градът на слънцето“, което бе съпътствано с две лекции: „Древна Тракия и траките: загадки и реалности“ и „Император Константин I Велики между Бизантион и Константинопол“.  След представянето на книгата авторката сподели за читателите на в. „Искра“:

„Книгата „Зевксипос или Бизантион – Градът на слънцето“ е издадена с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Тя е посветена на политиката на император Константин I Велики и по точно на момента, в който той освещава наречения на неговото име Константинопол, както и религиозно – политическите идеи, които изразява по време на това освещаване. Според ранно византийските автори, освещаването на града е траело 40 дни. Едни невероятни спектакли, едни невероятни празници, на които освен всичко друго Императорът раздавал много вино и жито. В символиката на това събитие, което траело толкова дълго време, императорът не показва никакви християнски символи, нищо, което да говори за неговата пристрастност към християнството. Това ни подсказва, че император Константин остава да края на живота си Главен жрец на всички култове и религиозни идеи и движения в Римската империя. Добре е да погледнем от гледна точка на неговата перспектива, на неговото време, а не от наша гледна точка, когато християнството е вече доминираща в света религиозна идея”.

В книгата ще прочете, че през 310 г., когато император Константин пътува към или от Марсилия (никой не може да го уточни със сигурност), му казват, че франките са се разбунтували. Тогава той тръгва да потуши бунта. По пътя си се отбива в едно светилище на Аполон, на месния Аполон – божество, което има съвсем друго име на езика на франките. Константин има видение. Слънчевото божество му казва, че в него е победата и богинята Виктория ще го коронова, че ще му гарантира дълъг живот и много победи. (По късни интерпретации описват това, като видение на кръстния знак и глас, който му казва, че с този знак ще победи). От там се развива и следващия момент, който е много важен в политическия възход на императора.

В книгата се разглежда темата, че Константин е един много прагматичен политик, който търси политическия ефект, а не толкова разкрива собствените си религиозни предпочитания. Той никога не е демонстрирал своите религиозни предпочитания.

Лекцията за траките е отделна от темата за Константин но в книгата те са събрани. Когато Константин прави освещаването на Константинопол, използва древно тракийските традиции. С това той показва, че неговият град е много древен и той следва традициите  на този град. По този начин Константин се сравнява с предишните основатели на града Византион – Царя на траките Бизас. По тази тема има цяла глава в книгата.

“Искам да уточня, че днес изнасям две различни лекции, едната е на тема „Древна Тракия и траките: загадки и реалности“, а другата е „Император Константин I Велики между Бизантион и Константинопол“. Тези две лекции са посветени на 120 годишнината на ИМ „Искра” Казанлък и са по един много интересен проект „Непознатите Българии” на института по балканистика с център по тракология при Българската академия на науките и е част от проекта „Изграждане и развитие” на Център за върхови постижение – Наследство БГ.

Книгата е написана така, че да може всеки, който се интересува да я прочете. Където има гръцки текстове те са преведени или преразказани. Мисля, че книгата ще бъде интересна и за учениците и за хора, които не са тесни специалисти” завършва проф. Станчева.

Книгата се издава от Издателство “Парадигма”, София и могат да бъде закупена от сайта www.paradigma.bg или от Музея на Розата Казанлък.

Вижте още:

loading…