Решиха: 504 лв. ще е линията на бедност в България през 2023 год.

На днешното заседание на Министерския съвет бе решено, 504 лв. ще е линията на бедност в България през 2023 г. Стойността й ще се повиши с 91 лв. или с 22 % в сравнение с 2022 г. Това е най-големият ръст на линията на бедност за последните 10 години.

Новото равнище на показателя ще компенсира изоставането на националната линия на бедност спрямо линията на бедност, определена с изследването на Евростат „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Увеличаването на стойността й ще доведе до повишаване на социалните помощи по Закона за социално подпомагане и финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, което ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-ниско доходните групи от населението.

Прессъобщение на Министерски съвет

Снимката е илюстративна.


loading…