МС утвърди датите на религиозните празници през 2024 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2024 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква у нас са: 1 април – вторият ден от Възкресение, 29 юни – „Св. Св. Апостоли Петър и Павел“, 1 ноември – „Вси Светни“ и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува, Рамазан байрам – на 9, 10 и 11 април, Курбан байрам на 14 и 17 юни, Рождението на Мухаммед на 14 септември.

За религиозната общност на евреите празниците са: 23, 24, 29 и 30 април – Песах, 3 и 4 октомври – Рош Ашана.

Арменската апостолическа православна света църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари, 31 март – Възкресение Христово, 9 май – Възнесение Господне, 19 май – Петдесетница, 7 юли – Преображение Господне и 18 август Успение Богородично.

Празничните дни за обществото „Бяло братство” са: 22 март – Ден на пролетното равноденствие, раждането на Учителя Петър Дънов – 12 юли, Съборните дни – 19,20 и 21 август, и Денят на Учителя – 27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

Последователите на Будистка общност „Карма Капо“ – България ще празнуват на 23 май – Весак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни).

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 24 март и Конгресни дни на 8, 9,10,11 и 12 август.

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври деня на Реформацията.

Бахайска общност в България – 21 март Ноу Руз, 21 април Резван, 24 май – Декларацията на Баб, 29 май – Възнесението на Бахаулла, 10 юли – Мъченическата смърт на Баб, Рождението на Бахаулла – 17 октомври.

Будистка общност в България — 25 януари – Махаянска Нова година, 10. февруари – Лосар – Тибетска Нова година, 15 февруари – Паранирвана – Преминаване в Нирвана, 23 май – Весак – Раждането и Просветлението на Буда, 8 декември – Денят Бодхи – Ден на Свещеното дърво.

Прессъобщение на Министерски съвет