На Свети Валентин “арсеналци” отново излизат в отпуск, но… не се предвиждат съкращения

Във връзка с продължаващото високо ниво на заболеваемост от COVID-19 в област Стара Загора, ръководството на „Арсенал“ АД взе следното решение:

На основание чл. 173а от Кодекса на труда всички работници и служители в дружеството да ползват платен годишен отпуск за периода от 14 февруари до 4 март 2022 г., включително.

При изявено желание от работниците и служителите ще се разрешава ползването на неплатен отпуск с признаване на трудов и осигурителен стаж. На ползвалите неплатен отпуск ще бъдат предоставени ваучери за храна, а здравноосигурителните вноски ще са за сметка на Работодателя.

Запазва се възможността при неотложна производствена необходимост определени цехове, звена и участъци, утвърдени от Изпълнителния директор, да работят и през периода 14 февруари – 4 март 2022 г.

Действията на ръководството са продиктувани от продължаващата пандемична обстановка и произтичащите от това затруднения за организация на нормален производствен процес.

Ръководството на дружеството подчертава, че „Арсенал“ АД е финансово стабилен и не се предвижда съкращаване на персонала.

Дружеството ще продължи да изпълнява ангажиментите си към персонала, включително редовното изплащане на аванс и заплата и ежемесечно предоставяне на ваучери за храна в размер на 80 лева.

Ваучерите за храна за м. февруари вече са осигурени и ще бъдат раздадени на 14 февруари 2022 г. На същата дата следва да се оформят и заявленията за отпуск за посочения по-горе период.

Източник: zakazanlak.bg

loading…