Набират кандидати за длъжността “здравен медиатор”

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК обяви процедура за подбор на “здравен медиатор”

Изискванията към кандидатите са:

 • Завършено средно образование
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността
 • Владеене на езика на общността
 • Комуникативни умения
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Краен срок за подаване на документи: 10.02.2023 г. до 16.00 ч.

Документите се подават в деловодството на Община Казанлък.

Длъжността „Здравен медиатор” включва:

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване;
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

Подробна Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Допълнителна информация за Процедура за подбор на “здравен медиатор” можеи да прочетете тук


loading…