Над 1 милион лева допълнително за Министерството на културата

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2022 г. С настоящия проект на постановление се цели одобряване на финансова подкрепа за утвърждаване на българската култура като важен фактор в международните отношения на страната ни, в частност за подкрепа на дейността на българските културни институти в чужбина като ключови звена в този процес.

Исканата финансова подкрепа е в размер от 1 160 000 лв., в това число по показател „Издръжка и други текущи разходи“ за културна програма в Българските културни институти в чужбина – организиране на по-мащабни и амбициозни културни инициативи в тези институти, които да допринесат за популяризирането на постиженията на българската култура, за представяне на българско културно съдържание, съответстващо на европейските и международни тенденции и стандарти, привличане на нови международни публики, за разширяване на контактите между хората и за утвърждаване на съвместното творчество между творци от различни държави.

Средствата са предвидени в чл. 1, ал. 5, т. 10.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Прессъобщение на Министерски съвет

loading…