Над 3 409 хил. лв. са приходите от нощувки в Старозагорско за месец

През юни 2023 г. в област Стара Загора са функционирали 66 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 574, а на леглата – 5 211. В сравнение с юни 2022 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 1.5%, а броят на леглата в тях нараства с 5.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2023 г. в област Стара Загора е 52 938, или с 10.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 3 звезди – 23 986 или 45.3% от всички реализирани нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през юни 2023 г. са 22 627, или с 23.2% повече в сравнение със същия месец на 2022 година. От всички пренощували лица 86.3% са български граждани, като по-голямата част от тях (40.7%) са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 3 104, като 55.8% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2023 г. е 35.1%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (41.5%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст с 1.7 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юни 2023 г. в област Стара Загора достигат 3 409.6 хил. лв., като 2 856.6 хил. лв. са от български граждани, а 553.0 хил. лв. – от чужди граждани (фиг.1).

Фиг. 1. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Стара Загора по месеци

Източник: отдел  “Статистически изследвания – Стара Загора”


loading…