Над 3 758 хил. лв. са приходите от нощувки в Старозагорско за месец

През юли 2023 г. в област Стара Загора са функционирали 65 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 520, а на леглата – 5 105. В сравнение с юли 2022 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) се увеличава с 1.6%, а броят на леглата в тях нараства със 7.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2023 г. в област Стара Загора е 58 502, или с 6.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 3 звезди – 24 966 или 42.7% от всички реализирани нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2023 г. са 22 225, или с 16.1% повече в сравнение със същия месец на 2022 година. От всички пренощували лица 89.0% са български граждани, като по-голямата част от тях (46.1%) са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 2 449, като 54.2% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2023 г. е 38.7%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (43.4%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст с 1.0 процентен пункт.

Приходите от нощувки през юли 2023 г. в област Стара Загора достигат 3 758.0 хил. лв., като 3 330.0 хил. лв. са от български граждани, а 428.0 хил. лв. – от чужди граждани (фиг.1).

Фиг. 1. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Стара Загора по месеци

Прессъобщение на отдел  “Статистически изследвания – Стара Загора”