Намалял е броят на жалбите в Община Казанлък през последните години

През последните години е намалял броят на жалбите от казанлъчани чрез обществения посредник. Голяма част от подадените сигнали през 2022 година са свързани с пътната инфраструктура, здравеопазване и социални дейности.

Годишният отчет за 2022г., както и всички отчети на Обществения посредник от 2013 г. са на разположение на сайта на община Казанлък, на посочения линк: https://www.kazanlak.bg/cat-363.html.

Отчетът акцентира върху ролята на местния омбудсмана при решаване на казуси, свързани с трайни практики на липса на добро отношение на служители от общинска администрация към гражданите; съдействие при липса или забава на отговор; съдействие при разрешаване на казуси, свързани със слабости във функционирането на административния механизъм ; защита правата на уязвимите в сферата на предоставяните социални услуги, здравеопазване, образование; търсене на варианти за справяне с парадокси в данъчната администрация; прилагане на медиаторски практики за защита правата на гражданите пред доставчици на комунални услуги и др.

Удовлетвореността от намесата на обществения посредник при жалбите и сигналите, подавани в приемен ден, е много по-голяма.

loading…