Намалява броят на новопостроени жилища в Старозагорско

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022 г. е 24, с 65 новопостроени жилища в тях. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите са с 3 по-малко, или с 11.1%, а жилищата в тях намаляват със 127, или с 66.1% .

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 70.9%, с тухлена – 12.5%, с панелна – 8.3% и с друга – 8.3%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 165 сгради с 1 026 жилища, Пловдив – 163 сгради с 533 жилища, и Бургас – 138 сгради с 472 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две и три стаи (80.0%), следват тези с шест и повече стаи (9.2%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи – 4.6%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022 г. е 5 629 кв. м, или с 66.1% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а жилищната площ намалява с 63.0% и достига 4 697 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от 86.5 кв. м през второто тримесечие на 2021 г. на 86.6 кв. м през същото тримесечие на 2022 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово – 183.3 кв. м, и Монтана – 175.6 кв. м, а най-малка – в областите Велико Търново – 65.4 кв. м, и Варна – 83.2 кв. метра.

Източник: отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“

loading…