Намаляват издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в Старозагорско

През третото тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 84 жилищни сгради с 229 жилища в тях и 29 696 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 143 други сгради с 33 101 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 10.6%, броят на жилищата в тях – с 24.7%, а общата им застроена площ – с 21.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради спадат с 5.3%, а разгънатата им застроена площ – с 31.6%.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 16.0%, жилищата в тях – с 8.8%, а разгънатата им застроена площ – с 6.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 11.7% по-малко, а общата им застроена площ – с 50.4%.

Фиг. 1.  Издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради  в област Стара Загора по тримесечия

През третото тримесечие на 2022 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 69 жилищни сгради с 215 жилища в тях и 29 185 кв. м разгъната застроена площ и на 75 други сгради с 23 833 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 15.9%, жилищата в тях – с 55.4%, а общата им застроена площ – с 56.0%. Започнал е строежът на 29.3% повече други видове сгради, но с 13.1% по-малка РЗП.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 9.2%, докато жилищата в тях и разгънатата им застроена площ нарастват съответно с 16.2 и 39.9%.
Започнатите други видове сгради са с 44.2% повече, а общата им застроена площ – с 8.1%.

Прессъобщение Териториално статистическо бюро – Югоизток

loading…