НАП напомня: Абитуриентите да не забравят за здравните си осигуровки

Абитуриентите трябва да плащат сами здравните си осигуровки до започване на работа или до началото на академичната учебна година, припомнят от НАП.

Пред БНР експертът от агенцията Светла Стоянова обясни: “Хубаво е учениците, които са завършили тази година, да знаят и в еуфорията си да не забравят, че оттук нататък имат задължение за своето здравно осигуряване. Към датата на завършването си те са били осигурени за сметка на държавния бюджет. Оттук нататък те имат ангажименти и задължения за своето здравно осигуряване. От датата на завършването до момента, до който те не започнат да упражняват трудова дейност или до момента, до който те не бъдат приети студенти редовно обучение, за този период те следва месечно за своя сметка да внасят здравно-осигурителни вноски. Размерът им е 28,4 лв. месечно. Преди това те трябва да подадат декларация – Образец 7, с която да декларират датата, от която те влизат в кръга на задължените лица на това основание”, каза Стоянова.
Тя отбеляза, че декларацията може да се подаде по пощата с обратна разписка, онлайн чрез ПИК код, с електронен подпис или в офис на НАП.Стоянова уточни, че здравното осигуряване на студентите в задочна форма на обучение също е за сметка на бюджета.
Българските студенти в чужбина, които отговарят на условията по Закона за здравното осигуряване, също подлежат на здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, каза Стоянова и уточни, че това се отнася за случаите, когато те не упражняват трудова дейност там и не са осигурени на друго основание.
Зрелостниците, които не са започнали работа и няма да бъдат студенти, трябва да продължат да се осигуряват за своя сметка, напомни още Светла Стоянова.


loading…