Нови цени на таксиметровите услуги в община Казанлък прие Общинският съвет

На днешното си заседание на Общинският съвет – Казанлък  прие предложените промени в цените на таксиметровите услуги на територията на Общината.

С 24 гласа „за“ съветниците одобриха предложението на превозвачите за повишаване на минималната цена на таксиметровия превоз на 1,05 лв./км. за дневна тарифа и 1,19 лв./км. за нощна тарифа и на максималната цена- съответно на 1,55 лв./км. и на 1,69 лв./км. за дневна и нощна тарифа, както и на 0,30 лв. за една минута престой.

Цените на таксиметровите услуги са актуализирани последно през ноември 2014 година, когато са утвърдени минимални цени от 0,80 лв./км. за  дневна и 0,90 лв./км. за нощна тарифа и максимални 0,90 лв./км. за дневна и 0,95 лв./км. за нощна тарифа и цена на минута престой от 0,20 лв.

Приетите днес промени са описани във входирано писмено предложение на превозвача Димо Димов, управител на фирма „Мистрал“ ЕООД. Администрацията е изискала становище на таксиметровите превозвачи на територията на общината по предоставеното предложение и то е потвърдено от всички, с изключение на фирма „Джипи-Н“ ЕООД с управител Стефан Стоянов, чието предложение е минималната дневна тарифа да бъде 0,99 лв./км. Допълнителното предложение на Стоянов беше отхвърлено по време на гласуването на Общинския съвет.

Според доклад на кмета на града Галина Стоянова, целите на промяната на цените за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Казанлък са подобряване на конкурентната среда, узаконяване на нерегламентирани плащания и повишаване ефективността на услугата. Изменението на тарифата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от общинския бюджет, или с ангажиране на допълнителен човешки ресурс. Очакваният резултат от тези промени е постигане на баланс в интересите на потребителите и превозвачите.

loading…