Новият председател на Обществения съвет в ОУ “Г. Кирков” е Марияна Стойнова, директор на казанлъшкия клон на “ЦКБ”

В деня на св. Архангел Михаил се проведе общо събрание на родителските активи в Основно училище “Георги Кирков” за избор на нов обществен съвет. Присъстваха 67 представители на родителите, излъчени от всички класове.

Новият обществен съвет бе единодушно избран в състав:

Председател: Марияна Стойнова- Директор на ЦКБ АД, клон Казанлък и членове: д-р Момчил Маринов, директор на ИМ “Искра”, който продължава втори мандат като представител на квотата за общественик на Казанлък; Деница Димитрова от Община Казанлък; Валентин Кралев, управител “Профиком” АД; Румяна Сандалова, представител на Община Казанлък; Румяна Загорска от “Арсенал” АД; Весела Пападакис от ” България-К” и Йовка Василева от “М+С Хидравлик” АД.

Присъстващите на общото събрание се запознаха с касовото изпълнение на бюджета на училището за третото тримесечие, който бе подкрепен единодушно.