НСИ: Намалява броят на новопостроените жилища в Старозагорско

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2023 г. е 61 и спрямо съответното тримесечие на 2022 г. намалява с 28.2%. Жилищата в тях са 167, или с 25.8% по-малко спрямо съответното тримесечие на 2022 година. Спрямо предходното тримесечие броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради се увеличава с 24.5%, а жилищата в тях намаляват със 17.3%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в областта през третото тримесечие на 2023 г. е 19325 кв. м, или с 29.6% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2022 година. Жилищната площ също бележи спад (с 29.1%) и достига 16694 кв. метра.

Спрямо предходното тримесечие също е регистрирано намаление на общата полезна площ с 18.5%, а жилищната площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора е по-малко с 19.6%.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище през третото тримесечие на 2023 г. в областта е 115.7 кв. метра. Спрямо съответното тримесечие на 2022 година средната полезна площ намалява с 6.3 кв. м., а спрямо предходното тримесечие намалява с 1.7 кв. метра.

Преобладаващата част от всички новопостроени жилища (65.3%) през третото тримесечие на 2023 г. са двустайни и тристайни.

Според конструкцията на външните стени на сградата 90.2% от новопостроените жилищни сгради са стоманобетонни.

Източник:  отдел  “Статистически изследвания – Стара Загора”