НСИ: Расте броят на новопостроени жилища през 2022 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2022 г. е 52, със 138 новопостроени жилища в тях. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. сградите са с 22 повече, или със 73.3%, а жилищата в тях нарастват със 17, или с 14.0%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 162 сгради с 1 250 жилища, Пловдив – 147 сгради с 316 жилища, и Варна – 130 сгради с 596 жилища в тях.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 90.4%, с тухлена – 7.7% и с друга – 1.9%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (44.9%), следват тези с две стаи (27.5%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи – 5.8%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през първото тримесечие на 2022 г. е 17 206 кв. м, или с 52.9% повече в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а жилищната площ се увеличава с 49.5% и достига 14 468 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от
93.0 кв. м през първото тримесечие на 2021 г. на 124.7 кв. м през същото тримесечие на
2022 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 241.3 кв. м, и Търговище – 169.6 кв. м, а най-малка – в областите Велико Търново – 68.3
кв. м, и Кърджали – 72.7 кв. метра.

Източник: отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“

loading…