Област Стара Загора е на пето място по брой на населението

Към 31 – ви декември 2020 г. населението на област Стара Загора е 311 400 души, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на 5-то място по брой на населението – непосредствено след област Бургас и преди област Благоевград, посочват в изследване от Националния статистически институт. В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 1 996 души, или с 0.6%.

Мъжете са 150 524 (48.3%), а жените 160 876 (51.7%), или през 2020 г. в област Стара Загора на 1 000 мъже се падат 1 069 жени.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 70 624, или 22.7% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – с 5.2 процентни пункта.

Към 31 – ви декември 2020 г. децата до 15 години са 46 861, или 15.0% от общия брой на населението на областта, като спрямо 2019 г. този дял е без промяна, а спрямо 2001 г. – намалява с 0.2 процентни пункта.

Снимка: Архив

loading…