Община Казанлък обяви конкурс за директор на театър “Любомир Кабакчиев”

Община Казанлък обявява конкурс за директор на Общинския театър “Любомир Кабакчиев”, става ясно от публикация в официалния сайт на местната администрация. Длъжността включва организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Театъра.

Всички желаещи да се включат в конкурса трябва да представят концепция за дейността развитието на културната институция за период от четири години, като тя трябва да бъде подробно разработена за първите 12 месеца. Всички изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите, както и необходимите документи, са описани в официалния сайт на Община Казанлък.

Изпълняващият длъжността ще бъде избран след събеседване и защита на разработената от него концепция. Документи могат да бъдат подавани до 27 юни в Община Казанлък – Център за информация и услуги на гражданите, Гише №2 -„Деловодство“.

Временно изпълняващ длъжността на директор на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ от май 2022 година бе актьорът Веселин Плачков.


loading…