Общинска библиотека „Искра“ посрещна чуждестранни гости

Общинска библиотека „Искра“ посрещна чуждестранни гости от Румъния по съвместен проект на Еразъм + и Глобални библиотеки – България.

Фондацията си поставя за цел да и подпомага библиотечното дело в България, а съвместните проекти с представители от други страни са свързани с обмен на опит и информация между партньорите по програмата.

Пред гостите бяха представени стари ръкописи и сборници, които се съхраняват във фонда на институцията. Представителите от Румъния също посетиха всички отдели в казанлъшката библиотека и бяха запознати с дейността й.

Представителите от Румъния имаха възможността да се запознаят с историята на Казанлък, като посетят Музея на розата и научат повече за традициите в розопроизводството.

loading…