Общинските лечебни заведения в Казанлък са в добро финансово състояние

Двете лечебни заведения – “Районна поликлиника Казанлък” и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ са много добре финансово, според направения анализ за деветмесечието на 2022 г., предвид и на това, което ние като Община сме направили, и подкрепата ни към двете общински дружества, това каза заместник-кметът  Ахмед Мехмед.

Той поясни, че към деветмесечието Районна поликлиника Казанлък е приключила периода с печалба в размер на 100 хил. 715 лв., като това се дължи на дейността на управителя на лечебното заведение, тъй като той продължава да развива и разширява услугите, които предоставя Поликлиниката. Към момента има нови двама лекари – специалисти: невролог и гинеколог. Има и сключени договори с две големи фирми в Казанлък за обслужване на работниците им и за извършване на периодични медицински прегледи.

С решение на Общинския съвет са осигурени средства в размер на 60 хил.лв. и с дофинансиране от лечебното заведение, на обща стойност  104 хил. 586 лв., е закупено медицинско оборудване – ехограф за АГ-кабинета и диара на рентгеновия апарат, който е въведен в експлоатация.  В резултат на всичко това дружеството е генерирало увеличение на медицинската си дейност с 13 процента паричен поток. Ахмед подчерта, че напредват строителните работи по изграждането на товаро-пътнически  асансьор от западната страна на Поликлиниката, който трябва да бъде пуснат в експлоатация през 2023 г.

Ахмед Мехмед поясни още, че деветмесечието приключва на печалба и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“  – 153 хил. лв., като това се дължи освен на по-високите цени на клиничните пътеки, между 10 и 20 процента от месец май с изменение на Наредба №3, и на инвестициите, които са направени в лечебното заведение за подобряване на условията и оборудване на отделенията.

В началото на 2022 година по Оперативна програма „Региони в растеж“, по приоритетна ос „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ е разработен проект „ Мерки за справяне с пандемията“ от Община Казанлък съвместно с лечебното заведение. Проектът е на стойност 162 хил. 436 лв. за реконструкция на Ковид отделението. С приемането на бюджета и с решение на Общинския съвет са осигурени средства за закупуване на нов респиратор към Интензивно отделение и 10 броя инфузионни помпи на обща стойност 13 хил.лв., изградена е и вътрешна кислородна инсталация на Неврология и ОАРИЛ. Осигурени са средства и за Ковид отделението, докато работеше, за изхранване на персонала на стойност 30 хил.лв.

През месец юни с решение на Общинския съвет на лечебното заведение са осигурени средства на стойност 250 хил.лв. за ремонт на Хирургично отделение, който предстои да бъде приключен до края на 2022 година. Осигурени са и средства в размер на 40 хил. лв. за закупуване на лични предпазни средства на персонала, дезинфектанти, за да бъде подготвена болницата в случай на нова ковид вълна.

Ахмед Мехмед поясни още, че Община Павел баня оказва ежегодно своята подкрепа за болницата в Казанлък, като тази година са преведени 15 хил.лв.

Той подчерта, че единственото притеснение по отношение на здравното заведение е, че персоналът застарява и в едни момент може да има затруднения:„ Но благодарение и на програмата на Община Казанлък за подпомагане на лекари –специализанти, вече 8 години“, мисля, че ще се справим.

Мислено е от страна на Община Казанлък в посока да бъдат мотивирани студентите по медицина от Казанлък в Тракийския университет,  да бъдат привлечени по някакъв начин със стипендии, да бъдат обхванати още от самото начало на следването им, но е въпрос на време да бъде развито, разработено и приложено. „ Идеята е студентите още от втори – трети курс да бъдат подпомогнати и  ангажирани в нашето лечебно заведение да си провеждат медицинските практики и стажове и в последствие, след дипломирането им да бъдат сключени договори с тях, и като бъдещи специализанти. Но това е проект, който ще развиваме в бъдеще“, каза в заключение заместник – кметът на Община Казанлък.

loading…