Обявиха конкурс за назначаване на 11 вакантни длъжности в РУ на МВР Казанлък

Обявен е конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР-Стара Загора на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Районно управление-Казанлък

-младши автоконтрольор II-I степен 2 (две) вакантни длъжности;

-полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 9 (девет) вакантни длъжности.

Пълният текст на Заповедта е публикуван на електронната страница на Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР в рубриката „Конкурси и обяви“ – „На длъжности за държавни служители по чл.142, ал. 1,т.1 от ЗМВР“ тук.

Документи се подават в 15-дневен срок, считано от 04.04.2023 г. в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР-Стара Загора, адрес гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ №16 всеки работен ден от 08.30 -12.00 часа и от 13.00 до 17.30 часа.

Прессъобщение на ОДМВР Стара Загора


loading…