Обявиха конкурс за нова визия на Дом-паметника на Бузлуджа

Френският институт в България в партньорство с Институт Сервантес – София и Фондация “Билбао изкуство” обявяват онлайн конкурс „Паметникът Бузлуджа през XXI-ви век“.

Целта му е избора на проект, който показва нова визия за възстановяването на паметника Бузлуджа и неговото използване в 21-ви век.

Участниците трябва да създадат изображение, което отразява представите им за бъдещето на този паметник в неговата цялост, мащаб, височина. В конкурса могат да участват визуални артисти и архитекти, живеещи в европейска държава.

Предложението трябва да е оригинално и непубликувано до този момент. Файлът трябва да съдържа кратко описание на предложениетo и материали с картина и звук, които спомагат за онагледяване на концепцията и дизайна.

Предаването се извършва онлайн като на участниците ще се предостави линк, на който да качат своите предложения, за да се заяви участие и да се получи линка, описан по-горе, е необходимо участниците да изпратят имейл до 30 юни 2022 г.

Резултатът ще се публикува на 9 септември 2022 г. едновременно на уебсайтовете на Френския институт в България, Институт Сервантес-София и Билбао изкуство. Десет от най-добрите предложенията, избрани от журито, ще се изложат в галерия в София.

loading…