Обявиха Регламента на VІ-я Салон на казанлъшките фотографи

РЕГЛАМЕНТ на ШЕСТИ САЛОН НА КАЗАНЛЪШКИТЕ ФОТОГРАФИ

 Организатор: Музей на Фотографията и Съвременните Визуални Изкуства в Казанлък.

Общи условия:

Салонът ще бъде открит на 14 декември 2023 г. от 1730 часа в залата за временни изложби на МФСВИ.

В салона могат да вземат участие любители и професионалисти фотографи от Казанлък и населените места в общината. Автори, родени, учили или работили в Казанлък, но живеещи в други населени места, също могат да участват в Салона. Няма ограничение във възрастта.

Салонът не е тематичен, може да участвате с творби на избрана/и от Вас тема/и.

Шести салон на казанлъшките фотографи е с конкурсен характер:

I награда – 500 лв

II награда – 300 лв

III награда – 200 лв

Наградите ще бъдат изплащани по банков път по предоставена от автора банкова сметка.

Фотографиите могат да бъдат цветни, монохромни или черно-бели.

Всеки автор може да участва с до 3 (три) дигитални файла.

Журито преценява кои и колко творби ще влезнат във финалната селекция. Решението на журито е окончателно и не подлежи на коментар.

До приключване на оценяването авторите остават анонимни.

Творбите, включени в изложбата, остават във фонда на Музея на фотографията в Казанлък.

Технически изисквания

Допускат се за участие творби без времево ограничение на заснемането, но да не са участвали в предни салони.

Дигитални файлове:

  • *.jpg/*.jpeg формат,
  • 8-битов цвят,
  • RGB/sRGB профил.

Файловете да са 3840 px по дългата страна.

Файлова резолюция на изображението: 300 dpi.

Кадрите да са без рамки, подписи или водни знаци. Ако все пак забравите някоя, организаторът ще я отстрани.

Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:

  • на яркост или контраст,
  • изостряне на изображението
  • прекадриране на снимката.

Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително включени елементи. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатани, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

Към всяка снимка трябва да има следната информация:

  • име на автора,
  • наименование на творбата,
  • дата на заснемане,
  • телефон или електронна поща за връзка,

в общ текстови файл.

Селектираните файлове организаторът ще принтира за своя сметка.

Важно: Творби, несъответстващи на поставените изисквания, както и с антидържавно, расистко, порнографско и подтикващо към насилие изображение, няма да бъдат допускани до журиране.

Такса за участие

Без такса за участие.

Авторски права

Всеки участник следва да притежава авторските права върху изображенията, които предава за конкурса. С предаването на творбите на организаторите, участникът декларира, че изображението е негова творба и дава своето разрешение на организаторите да използват безвъзмездно изображенията с промоционална цел, свързана с нуждите на Община Казанлък и МФСВИ (изложби на открито и закрито, каталог, фото CD/DVD, календар, уебсайт и др.), както и за всяка друга некомерсиална цел на организаторите, в случай, че участникът изрично не заяви своя отказ.

Краен срок за предаване на творбите

Краен срок за предаване на файловете: до 1700 часа на 20 ноември 2023 г. по електронната поща на Музея: foto.museum.kz@abv.bg или лично в Музея.

Файлове, изпратени след тази дата, няма да се приемат.

Жури и журиране

Жури, в състав (по азбучен ред):

Александър Иванов             фотограф-художник

Антон Савов                        EFIAP, ESFIAP

Бедрос Азинян                     фотограф-художник

Желиан Николов                 фотограф-художник

Йонко Русев

Катя Христова                     уредник в Художествена галерия

Пламен Петков                    EFIAP

Стефан Димов

Технически сътрудници:

Катя Турлакова                    уредник в МФСВИ

Силвия Господинова           уредник в МФСВИ

ще прегледа и реши кои творби да влезнат в салона и кои са отличените автори.

Членовете на журито могат на представят свои творби без да участват в конкурса.

Членовете избират Председател.

Журиране: 22 ноември 2023 г. от 1500 часа.[1]

За повече подробности:

На място в МФСВИ, по електронната поща foto.museum.kz@abv.bg,

ЛС във Facebook или на телефон 0888935560 инж. Стефан Папукчиев – Директор, телефон 0886724400 Катя Турлакова – Уредник, телефон 0888985560 Силвия Господинова – Уредник.

[1] Максимален брой на творбите на участници в журито, които могат да влезнат в салона – 1 /един/ бр.