Омбудсманът на Казанлък търси най-добрия служител на Общината. Включете се в анкетата

По повод  Деня на българската община, Общественият посредник Гинка Щерева приканва гражданите да се включат в анкета за определяне на най-добрия служител на община Казанлък в пандемичната обстановка 2020-2021г.

На 12 октомври 1882 г. в бр. 117 на Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление в България. Той поставя основите на дейността на местните и държавни власти.

През 1998 година Националното сдружение на общините въвежда традицията денят да се отбелязва официално като Ден на българската община.

Критериите за  определяне на най-добрият служител на община Казанлък в отношението спрямо гражданите при изпълнение на служебните задължения, са:

– законосъобразно, коректно и в срок изпълнение на задълженията;

– безпристрастно, експертно, добросъвестно отношение към гражданите;

– равнопоставеност на разглежданите случаи и лица, за  да се осигурява достъпно обслужването  за всеки;

– недопустимост на корупционни прояви и на други неправомерни действия  при изпълнение на служебните задължения.

Гражданите могат да посочват служители от всички нива на администрацията на община Казанлък.

На e-mail: ombudsman_kazanlak@abv.bg от 13.09.2021г. до 11.10.2021г., следва да се изпращат име, длъжност на служителя, който желаят да бъде отличен.

https://www.kazanlak.bg/cat-48.html – Структура на община Казанлък

Резултатите ще бъдат обявени на 12.10.2021г.

Вижте още:

loading…