ОУ “Георги Кирков” стартира инициативата „Тържество на буквите“ по случай 24 май

Наближава 24 май- Денят на славянската писменост и на българската просвета и култура. По този повод училището стартира и новата си инициатива – „Тържество на буквите“. Конкурсът е за детска рисунка и е организиран в две възрастови групи:
• I група – от 1 до 4 клас
• II група – от 5 до 7 клас

1. Цели на конкурса:
– Да се обогатят знанията на учениците за Деня на славянската писменост, на българската просвета и култура, както и за делото на светите братя Кирил и Методий
– Стимулиране на детското въображение и творчество.

2. Условия и ред за участие:
Рисунка:
– Формат на творбата – 35х50, А3 /картон/
– Няма специални изисквания към използваните техники и материали
– Срок за предаване на творбите – до 17.05.2021 г. на класния ръководител;
– Рисунките да бъдат надписани с имената на ученика и класа;
– Участниците подготвят само една конкурсна творба.
Класираните рисунки ще бъдат представени на изложба в двора и фоайето на училището, ще бъдат публикувани в официалния сайт и Facebook страница на ОУ „Георги Кирков“.

3. Класиране на творбите:
– Конкурсните творби ще оценява комисия, определена от Директора на ОУ „Георги Кирков“ по следните критерии:
– Използване на различни материали и техники;
– Цветово изграждане –топли, студени и контрастни цветове;
– Визуализира, изобразява точно и разполага обектите върху листа, съобразно темата на конкурса;
– Рисунката е изразителна и завършена;

Класираните ученици ще получат награда и грамота от ръководството на училището.

loading…