Първият випуск на Технически колеж – Казанлък се дипломира

Тържествена церемония за връчване на дипломите за висше образование, образователно –квалификационна степен „Професионален бакалавър“, специалност „Технология на машиностроенето“ първи випуск на Техническия колеж към Техническия университет – София се състоя в Казанлък.

Сред официалните гости бяха ректорът на Техническия университет – проф. Иван Кралов, кметът на община Казанлък Галина Стоянова, ръководители на машиностроителни предприятия в Казанлък, граждани.

Завършващите колежа бяха приветствани от ректора на Техническия университет проф. Иван Кралов, който от името на академичното ръководство пожела на абсолвентите да продължават да се учат, защото учението дава сигурност.

Проф. Ивайло Ганев – директор на Техническия колеж, заяви, че колежът в Казанлък е създал нови хоризонти за развитието на Университета като цяло: „В колежа ние реализираме нов подход на обучение – обучение което е тясно свързано с практиката, която се организира в повечето предприятия в града.“

Академичното ръководство на Техническия университет – София награди кмета Галина Стоянова с юбилеен златен медал за активно съдействие за създаването и развитието на Техническия колеж в Казанлък и за разширяване на популярността на Техническия университет.

„За мен днешният ден е сън, който имах още, когато станах кмет, който получих от плеядата кметове преди мен и многото казанлъчани, които сънуваха, че Казанлък ще бъде град на студентите. Вие абсолвенти сте истинския факт, че този сън е истина. Когато има много голяма мечта и когато се търсят добри хора и приятели, те се срещат. Има Божия намеса в такива мечти, които искаме да се сбъднат, има такава и в създаването на Техническия колеж в Казанлък“, заяви кметът Галина Стоянова.

С юбилеен златен медал бяха наградени още изпълнителният директор на Военния завод в Казанлък Николай Ибушев, и прокуристът на едно големите машиностроителни предприятия в Казанлък Владимир Спасов, както и ръководители на предприятия от машиностроителния сектор в Казанлък, допринесли за разширяване на материалната база на колежа в Казанлък.

Възпитаниците на този първи випуск произнесоха и Галилеева клетва, с която в последните години завършилите в университетите поемат задължението да използват наученото само за мирни цели, за един по-добър свят.

Вижте още:

loading…