Първо място за ПГЛПТ в Националното състезание “Най-добра бизнес идея”

Айслин Агушева е с най-добрата бизнес идея в България, а петото място  е на Павлина Бодурова, също ученичка от ПГ по лека промишленост и туризъм.
Изключително добри новини дойдоха за ПГЛПТ от Националното състезание по предприемачество “Най-добра бизнес идея”. Първото и петото място в предварителния кръг от всички класирани 41 бизнес – идеи са на казанлъшките момичета – Айслин Агушева и Павлина Бодурова. Двете ученички са абитуриентки в специалност “Икономика и мениджмънт”. Те бяха класирани от гимназията на първите две места в училищния кръг и оправдаха напълно очакванията към тях. Най-добрата бизнес идея е за “Пречистваща инсталация “Син поток””. Проектът на Айслин е категорично на върха с 48,43 точки и включва създаване на инсталация за събиране и самопречистване на водите във водните басейни чрез механично пречистване. Бизнес-идеята на Павлина Бодурова, заела петото място, е за протектор за смартфон, зареждащ се със слънчева или топлинна енергия. Основната цел на Националното състезание е засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебното съдържание, базирано на междупредметните връзки в посока предприемачество.
Айслин и Павлина се класираха за Националния кръг, който ще се проведе в края на март, а домакин на състезанието е град Русе и Професионалната гимназия по икономика и управление “Елиас Канети”. Там участниците ще се разпределят в екипи на случаен принцип и по зададен проблем ще се генерират бизнес идеи.
Източник: ПГ по лека промишленост и туризъм
loading…