Първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Казанлък е на 10 ноември

На основание от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със Заповед №АК-02-ЗД-28 от 03.11.2023 г. Областният управител на област Стара Загора свиква Общински съвет – Казанлък на 10.11.2023 г. /петък/ от 13:30 ч. на Първо заседание. Заседанието ще се проведе в Залата за събрания на Общинския съвет – Зала „Инфра“.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Връчване на удостоверения на новоизбраните общински съветници и кметове.

2. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на кметства.

3. Избиране на председател на Общински съвет – Казанлък, Мандат 2023 – 2027 г.

Даниела Коева /п/
ВрИД Кмет на Община Казанлък