Покана за публично обсъждане на Отчета на Бюджет 2022 на Община Казанлък

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, организирам публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджет 2022 на Община Казанлък, което ще се проведе на 13.07.2023 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в Ритуалната зала, в сградата на Общината.

Публичното обсъждане ще се проведе по реда на чл.32 от Наредба №28 на Общински съвет – Казанлък.

Прессъобщение на Община Казанлък


loading…