Поздрав по повод Деня на народните будители от Мария Колева – директор на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

Уважаеми учители, родители, ученици,
Скъпи приятели на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“,
В днешния ден отдаваме заслужена почит на предците ни будители – книжовници, светци, герои – мъченици на славното ни минало. Цял низ от достойни люде – създатели и пазители на българската духовност, пробуждали народа през вековете, чрез слово и оръжие, воювали за вярата, езика и свободата на България. Те посяха спомена за славното ни минало в душите на своите сънародници и го превърнаха в идеал.

В полумрака на нашето минало се откроява величавата фигура на Паисий Хилендарски с неговата „История славенобългарска“, с която призовал българите да обичат своя род и език. Редом до него се редят имената на Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, д-р Петър Берон, всички онези заможни българи, вложили свои средства в създаването на училища и църкви, както и на всички борци за свобода – Раковски, Каравелов, Левски, Ботев, Славейков, Вазов, Захари Стоянов, братя Миладинови, Алеко Константинов и още безброй културно- обществени дейци, съхранили през вековете моралните ценности на нацията.

На всички Вас – днешни будители – пожелавам и в мислите, и делата си да се ръководите от техния нравствен пример, от готовността им за саможертва и от огромната им любов към Родината. С вяра и убеденост следвайте техните велики дела.

Честит празник!
Мария Колева – директор


loading…