Практически препоръки за безопасността на пътя през учебна 2023/2024 година

ЗА УЧЕНИЦИ: ПАЗИ СЕ САМ! АКО ОТИВАШ ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША:

Избери най-безопасния и кратък маршрут до училище. Направи го с родителите си и заедно си припомнете правилата за движение на пешеходците. Винаги: пресичай на обозначените за това места; преминавай на зелено; използвай за движение тротоара; преминавай през подлезите и надлезите за пешеходци; върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.

Направи се видим! Убеди се, че шофьорите са те забелязали!

Сложи светлоотразителни елементи на облеклото или раницата. Използвай светлоотразителна жилетка в тъмната част на денонощието. Ако си закъснял за училище, не нарушавай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа. Ако си несигурен на опасно или натоварено кръстовище, премини с основната група пешеходци или с някой по-възрастен човек. Вкъщи решете към кого може и трябва да се обърнеш при нужда от помощ. Запамети номерата на тези хора в телефона си.

АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД:

С някого от родителите си провери технически изправно ли е колелото. Изберете заедно възможно най-безопасния маршрут до училище. Припомнете си заедно основните правила за движение на велосипедистите.

НЕ ЗАБРАВЯЙ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА: Велосипедът е пътно превозно средство, а велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение; до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по тротоара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години; навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение; велосипедистът е длъжен да укаже с ръка, ако ще променя посоката си на движение или намерението си да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.

Винаги си слагай светлоотразителна жилетка и други светлоотразители, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото. Ако закъсняваш, не подценявай опасностите и не преминавай на червено на светофара, защото може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея. ПОМНИ, че при катастрофа трябва да се обадиш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ИНДИВИДУАЛНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ИЕПС) НЕ ЗАБРАВЯЙ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА:

До навършване на 18 г. задължително трябва да управляваш ИЕПС с каска;

С ИЕПС не трябва да превозваш други хора;

Трябва да се движиш с ИЕПС само по велосипедната алея, ако нямаш навършени 14 г.;

Докато управляваш ИЕПС, нямаш право да използваш мобилен телефон;

С ИЕПС имаш право да развиваш скорост само до 25 км/ч.;

Не трябва да се движиш успоредно до друго пътно превозно средство на две колела;

Трябва да държиш кормилото с ръка;

Забранено е да се движиш с ИЕПС по площите, предназначени само за пешеходци;

При управление на ИЕПС е забранено да се държиш за друго превозно средство;

ИЕПС винаги трябва да е с изправни спирачки. В тъмното и/или при намалена видимост трябва да включиш светлините на ИЕПС, а ти – да ползваш свелоотразителни елементи върху видимата част на облеклото.

ПРИ КАТАСТРОФА НА ПЪТЯ СЕ ОБАДИ НА ТЕЛЕФОН 112.

Източник: ОДМВР – Стара Загора