“Празници в Казанлъшката котловина“ представят иновативно в ПГЛПТ

От няколко години Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък е част от Иновативните училища в България.
Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците да подобрят образователните си резултати и да повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.
Различните класове и техните преподаватели работят много активно върху„Проектният метод – креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм”. В неговите рамки влиза и разработката “Празници в Казанлъшката котловина” на преподавателя по География Тома Башкехайов, която е предназначена за учениците от 10 б клас – специалност “Организация на хотелиерството”. В открит урок, част от Мониторинга на проекта, г-н Башкехайов представи празникът Сирни заговезни (Прошка) и неговите специфики в Казанлък и региона. Гости на гимназията бяха представители на МОН и РУО-Стара Загора. Урокът се проведе в Иновативния кабинет по туризъм в ПГЛПТ. Специален лектор на занятието бе г-жа Венелина Пеева – завеждащ отдел “Етнография” към ИМ “Искра”. Тя запозна учениците с “магията” на Кукерите – една от най-впечатляващите български традиции. Лекцията бе изключително вълнуваща и включваща и най-дребни детайли за аспектите на кукерството по нашия край – от изработване на кукерските маски до времето в годината, по което се провеждат кукерските игри.
Учениците от 10 б клас също се включиха активно в урока – първо с нарочна презентация на Сибел Копанова и Никол Колева, която също акцентира на кукерите, а след това Ивон Димова представи специална Интерактивна карта на празниците в Казанлъшката котловина, която е разработвана по проекта и цели да обхване спецификите на местните традиции и обичаи.
С проектната разработка се цели бъдещите хотелиери да могат да подобрят образователните си резултати и да повишат критичното мислене и творчество, чрез иновативни образователни процеси и методи на преподаване.
Източник: Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм
loading…