Предлагат промени в закон за включване на неактивните в пазара на труда

Промените, които се предлагат, са в Закона за насърчаване на заетостта. По този повод казанлъшкият народен представител Илиана Жекова публикува на страницата си във Фейсбук:

„Днес Комисията по труда, социалната и демографска политика към Народното събрание подкрепи законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, който внесохме заедно с колеги от ПГ на ГЕРБ-СДС.

Измененията, които предложихме имат за цел да детайлизират работата на трудовите посредници, свързана с активиране на неактивни лица в трудоспособна възраст от 16 до 65 години, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда.

Регламентира се възможността за обмен на информация между институциите, с цел идентифициране на лицата и осъществяване на контакт с тях, за да ползват услугите на Агенция по заетостта.

Голяма част от тях имат изградени умения, придобити чрез професионален опит, по неформален път или самостоятелно учене.

Чрез законопроекта предлагаме финансиране със средства от държавния бюджет на процедури по валидиране на придобитите по неформален път професионални знания, умения и компетентности на безработни лица.

Предложените промени ще създадат условия да се използва потенциала на неактивните хора, които представляват значителен трудов ресурс и в условията на нарастване на търсенето на работници и специалисти да бъдат включени на пазара на труда.“

Предложението за промени в Закона за насърчаване на заетостта е направено компетентно и професионално, и  вероятно ще бъде прието от Народното събрание. Защото нуждите на пазара на труда го налагат.

Друг е въпросът, дали с промените ще се получи желания ефект. За активиране на неучещи, неработещи и неактивни лица в трудоспособна възраст се говори от години, но техният брой не намалява.

loading…