Представители на СОСЗР – Казанлък се включиха в работата на Областния съвет по подготовката за 4-ти национален събор на запасното войнство

Областния съвет на СОСЗР в гр. Стара Загора организира и осъществи провеждането на обучение на разширения актив на Областната и Общинската организации за повишаване ефективността и усъвършенстване на стила и методите на работа на ръководния състав на съюза в областта.

Главно обучението беше насочено за подобряване на организаторската работа на актива за изграждане на ново качествено по-високо равнище дейността по повишаване плодотворността и активността на кадрите за военнопатриотичното и родолюбиво възпитание на членовете на съюза и гражданите с особено внимание на младите хора от областта.

Председателят на Обл. Съвет на СОСЗР о.з. подполк. Веселин Ангелов насочи вниманието на обучаемите по въпросите на документите, които следва да се водят в дружествата, клубовете и организациите съгласно Инструкциите на Централния съвет.

Тук основно внимание на ръководствата беше насочено към правилното оформяне на регистрационните карти, протоколните книги, отчета на членовете, номенклатурата и документите в дружествата и организациите.

Присъстващите бяха запознати с Нередба №1 от 07.02.2011г. на МО за условията и реда за материално подпомагане на запасните и социалната дейност на областното ръководство. Обсъдени бяха въпроси, касаещи привеждането на документацията съгласно изискванията.

Участниците в мероприятието бяха запознати с натовската организация СИОР, с която членуват всички 31 държави на НАТО и още четири други страни.

На сборът за обучение на ръководния състав на СОСЗР от областта се поставиха задачите във връзка предстоящия 4-ти национален събор на запасното войнство, който през 2024г. ще се проведе в „Артилерийски“ парк в Стара Загора под мотото „Запасното войнство – мост между младото поколение и армията“.

Както и в досегашните национални събори проведени в Казанлък и Ямбол ще има научно-приложна конференция, показни занятия, изложения на въоръжение и ойна техника и богата литературно-музикална програма. За първи път на събора е участва и 8-ми ученически гвардейски отряд от ПГ „Иван Хаджиенов“ – Казанлък.

Негово високопреосвещенство Старозагорския митрополит  Киприан ще освети  знамената на организациите на запасното войнство.

На дебатите по провеждане на събора и участието на Старозагорската областна организация на СОСЗР се взе решение организаторската работа и задачите да са по групи с отговорници от съответните сектори и структури.

В края на семинара за обучение на ръководния състав започнаха обсъждания на поставените задачи. На тях бяха коментирани дейностите по планирането, работата на организациите, материално-техническата осигуреност на проявите, родолюбивите начинания, връзката с военната, централната и местната власт, социалните дейности, членската маса и привличане на нови членове с съюза.

В заключителното си слово о.з. подполк. Веселин Ангелов посочи, че чрез нашата дейност ние изпълняваме воинския и родолюбив дух към народа и отечеството.

о.з. подполк. Георги Лютаков