Предвиждат: 40 млн. лв. държавна гаранция за кредитиране на студенти и докторанти!

В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет /МС/ може да издава гаранции от името и за сметка на държавата по Закона за кредитиране на студенти и докторанти /ЗКСД/ в общ размер до 40 милиона лева, се казва в доклад от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за проекта на решение на МС за издаване на държавна гаранция за 2021 г. по ЗКСД. Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

Министър Вълчев съобщава, че от 1 септември 2010 г. до 31 декември 2020 г. по ЗКСД са сключени общо 21 461 договора за кредити на студенти и докторанти в общ размер на 149 071 127,96 лева.

В изпълнение на чл. 4, т. 2 от ЗКСД държавата предоставя финансова подкрепа при кредитирането на студентите и докторантите, като погасява кредитното задължение или част от него в случаите, предвидени в този закон – при раждане/осиновяване на второ или следващо дете, при настъпване на смърт на кредитополучателя или при настъпване на трайна неработоспособност. В тези случаи държавата погасява задължението на кредитополучателя към банките, а кредитополучателят или неговите наследници не дължат връщане на сумата, която държавата е платила на банката.

Със Закона за държавния бюджет за 2021 г. са разчетени средства по бюджета на Министерството на образованието и науката за покриване на разходите по опростен дълг и активирани държавни гаранции, издадени по ЗКСД, в размер на 2 000 000,00 лева.

Предложеният проект на решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2021 г. по ЗКСД ще обхване системата на висшето образование в България, състояща се от 38 държавни висши училища, както и от 14 частни висши училища.

Право на кредит по ЗКСД имат 132 210 студенти и 2251 докторанти, обучаващи се в редовна форма. В държавните висши училища съответно са 102 010 студенти и 2121 докторанти, а в частните висши училища – 30 200 студенти и 130 докторанти, информира министър Красимир Вълчев.

Източник: Pariteni.bg

loading…