Превантивни беседи за вредата от употреба на наркотични вещества в Казанлък

Превантивни беседи с насоченост вредата от употреба на наркотични вещества се проведоха в училища в  Казанлък. Лектор беше инспектор Петю Петков от сектор ,,Противодействие на уличното разпространение на наркотични вещества“ към СДВР, град София.

Беседите се проведоха в  ПГ „Иван Хаджиенов“,  НУПИД „Акад. Дечко Узунов“, СУ „Екзарх Антим I“,  ПГ по лека промишленост и туризъм, ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Инспектор Петков представи презентацията ,,Всички заедно срещу наркотичните вещества“ за  постигане на положителни резултати в противодействието на детската престъпност и осигуряване на безопасна среда за децата в общината.

Беседите бяха организирани с подкрепата от ОДМВР-Стара Загора в партньорство с Община Стара Загора, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- Стара Загора и Казанлък, Община Казанлък, РУО – Стара Загора, Районна прокуратура – Стара Загора.


loading…