Проект за Иновативна детска градина приключи в казанлъшката ДГ №8 „Юрий Гагарин“

През месец януари 2022г. Детска градина №8 „Юрий Гагарин“ успешно приключи своята дейност по проект” Иновативната детска градина – революцията, която променя образованието”.

Основна дейност на Проекта бе участието на педагогическия персонал в структурирани обучителни курсове, които се проведоха в два европейски града – Барселона/Испания/ и Пуерто де ла Круз/о-в Тенерифе/.

Основна цел бе запознаването и въвеждането на иновативните методи на преподаване и креативни решения в ежедневната работа и създаване на среда, подкрепяща и насърчаваща развитието на професионалните умения на учителите. Стремежът на педагогическия екип е да постигне европейски стандарти на преподаване и да прилага в работата си най – добрите европейски практики.

 В резултат на проведените обучения, педагогическият екип на детското заведение постигна редица резултати, като:

  • Подобряване качеството на педагогическата работа на учителите чрез проектиране на уроци с иновативни методи;
  • използване на техники и стратегии за визуално обучение и креативно мислене;
  • Подобряване на вербалната и невербалната комуникация и активно слушане;
  • Подобряване на процеса на преподаване, учене чрез добра междуличностна комуникация и разрешаване на конфликти както в работата с деца и родители, така и в средата на работното място.
loading…