Работата по изграждането на канализацията в Крън навлиза в ключов етап

Усилено и без прекъсване, съгласно плана, продължават строителните дейности по изграждането на канализацията в гр. Крън. Изградена е по-голямата част от главния колектор, включващ тръби с диаметър Ф1400, Ф1200 и Ф1000. Работи се и по изграждането на монолитни шахти. Изградена е връзката с канализационния колектор от преливника до съществуващата ревизионна шахта към основната канализационна мрежа Шейново – Казанлък.

Продължава работата по изграждането на бетоновия колектор от преливника към р. Кривата вада. Предстои монтажът на тръби Ф1600 по цялото продължение на ул. Орешак, както и изграждането на ревизионните шахти по нея.
В последствие ще бъдат изградени дъждоприемните шахти и СКО (сградно – канализационни отклонение) до границите на имотите на гражданите.

Още по темата: Канализацията в град Крън се започва

loading…