Ръст на въведените в експлоатация жилищни сгради в Старозагорско

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2022 г. е 74, с 269 новопостроени жилища в тях. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. сградите са с 59 повече, или с 393.3%, а жилищата в тях нарастват със 156, или със 138.1%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 91.9%, с тухлена – 5.4% и с друга – 2.7%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив – 196 сгради с 581 жилища, София (столица) – 170 сгради с 1 493 жилища и Бургас – 141 сгради с 553 жилища в тях.

В област Стара Загора най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (43.5%), следват тези с две (31.2%) и четири стаи (19.3%), а най-нисък е делът на едностайните жилища – 0.4%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през третото тримесечие на 2022 г. е 32 687 кв. м, или с 249.6% повече в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., жилищната площ нараства с 251.5% и достига 27 791 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от 82.7 кв. м през третото тримесечие на 2021 г. на 121.5 кв. м през същото тримесечие на 2022 година.

Източник: НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток

loading…