Разчистват нерегламентираните сметища в община Казанлък

Приключи първият етап от кампанията по почистване на малките населени места от южната дъга – Копринка, Бузовград,Черганово, Кънчево, Ръжена.

Вторият етап от кампанията продълва с малките населени места от северната дъга.

Почистват се нерегламентираните сметища, а събраните от местата отпадъци се разделят както на строителни така и на битови и се извозват към депата за депониране.

Снимки: Yuliyan Stoev-Yulis
loading…