Решено: Учениците от 1-ви до 4-ти клас в Областта ще започнат на 7 февруари Присъствено

Вчера се състоя онлайн заседание на Областния медицински съвет, председателствано от областния управител проф. Наско Василев. Участниците в него решиха единодушно от 7 февруари, понеделник, учениците от първи до четвърти клас на училищата от Старозагорска област да започнат обучение присъствено. Тези от пети до 12 клас ще се обучават в електронна среда.

Основание за взимане на това решение бе продължаващото високо ниво на заболяемост в областта както сред възрастното население, така и сред децата, а също и високият процент заети легла за болни от COVID в здравните заведения.

Татяна Димитрова, началник на РУО, обясни, че от следващата седмица ще бъдат възобновени справките за боледуващи и карантинирани ученици и педагогически и непедагогически персонал. Тя напомни, че преди ваканцията Старозагорска област беше сред тези с най-много болни учители и персонал в страната. Г-жа Димитрова каза, че на този етап има достатъчно тестове за коронавирус, предназначени за учениците, дори и всички да започнат да се обучават присъствено.

Протоколът от заседанието на Областния медицински съвет ще бъде изпратен на РЗИ. Инспекцията ще издаде заповед във връзка с взетото решение за обучението в училищата от Старозагорска област. На базата на предписанията на РЗИ министърът на здравеопазването от своя страна ще издаде заповед за присъствено обучение на учениците от първи до четвърти клас и за обучение в електронна среда на тези от пети до дванадесети.

През следващата седмица Областният медицински съвет ще заседава отново. Тогава, на базата на новите данни за заболямеостта и заетостта на леглата в болниците, ще се вземе решение дали сегашните мерки да бъдат изменени.

Прессъобщение на Областна управа

loading…