Създадена е Комисия за проверки на всички общински обекти, присъединени към EVN

С нарочна заповед на Кмета към Община Казанлък е създадена комисия, която да извърши проверки на всички общински обекти, присъединини към електроразпределителното дружество КЕЦ Казанлък при EVN България.

В срок до 15-и март т.г. комисията трябва да изготви протокол с направените констатации и предприетитет мерки.

Действията на Кмета Галина Стоянова целят превантивно обезопасяване на потенциални опасности относно електроразпределителната система, ползвана от обекти на Общината.

loading…