Обсъждане на домашното насилие организираха „Жените на Казанлък“

Дискусия за домашното насилие  се проведе на 30 ноември в Младежки дом Казанлък. Инициативата е част от 16-дневната кампания против насилието, организирана от сдружение „Жените на Казанлък“.

В срещата под надслов “Как да разпознаем насилника“ се включи и  Катя Добрева – прокурор от Районна прокуратура Ст. Загора, териториално отделение Казанлък, която сподели за проблемите, свързани с домашното насилие. Особено тревожен е фактът, че в повечето случаи жените споделят за този проблем едва, когато се стигне до тежки последици. Често жертвите на домашно насилие отказват да приемат и признаят, че върху тях е извършено насилие или се отказват от първоначалните си показания срещу насилника.

Една от темите, които разискваха участничките в срещата бе за психическото насилие, наричано „Газлайтинг“. Ралица Митева – психолог, член на сдружението разясни, че „газлайтингът“ е психологически тормоз, при който насилникът поставя под съмнение адекватността на жертвата, като системно обезценява фактическите й постижения или действия и че това не е просто критика или спор, а устойчив стил на поведение като основен начин за манипулация.

Участничките в срещата се обединиха, че спешно са необходими законодателни промени в Закона за защита от домашно насилие, усилена работа за преодоляване на стереотипните представи за насилието и непримиримост на обществото към проявите на насилие над жени, както и съвместни действия с Районна прокуратура, Полицията, Агенция за закрила на детето. Припомняме, че сдружение “Жените на Казанлък“ предоставя безплатна психологическа подкрепа и безплатна правна помощ на жертвите на домашно насилие.


loading…