Сдружение „Младежки център за развитие-Взаимопомощ“ става на 19 години

В неделя Сдружение „Младежки център за развитие-Взаимопомощ“ става на 19 години. По повод рождения си ден организацията по традиция ще посади дръвчета по проект „Еко 2“ по програма „Европейски корпус за солидарност“ с подкрепата на доброволците на сдружение „Юнайтед Авангард Артист“ по проект „Зелени мисии 2” в еко център „Зелена Европа“ с. Средногорово.

По проекта се отбеляза и международния ден на младежта чрез дейности в гр. Перник, където организацията представи своите дейности.

Започнаха и предстоят турнири на открито и закрито по тенис на маса, стреляне с лък, дартс, като част от съоръженията бяха закупени по проект „Зелена Игра“ на програма „Еразъм+“ на сдружение „Юнайтед Авангард Артист“.

По проекта престои и отбелязване на важни екологични дати като международния ден на влажните зони, енергийната ефективност, водата и Земята.

Сдружение „Младежки център за развитие-Взаимопомощ“ е национална неправителствена организация със седалище в гр. Казанлък, която създава младежките политики на национално и регионално ниво.

Към момента за 2023-2024 г. има одобрени 3 обучения за младежки работници и 1 младежки обмен по програма „Еразъм“ с  наименования „Еко бъдеще“, „Скулптори на идеи 2“, „Скулптори на медии 2“ и „S.O.S. 2” и проект за посрещане на доброволци с 3 дейности с наименования „Еко енергия“, „Еко енергия +“ и „Еко енергия 2“ по програма „Европейски корпус за солидарност“.

Единствената организация в България създала стена на доброволчеството в гр. Казанлък, осъществяваща кампанията „Капачки за Казанлък“ и една от първите организации в България посрещнала международни доброволци по програми „Младежта в действие“, „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“. Организатор на почиствания на язовир Копринка през последните 12 години.

Към момента организацията притежава знак за качество и акредитация от Брюксел по две европейски програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“.